Beth ydyn ni’n ei wneud

Cwmni annibynnol o Syrfewyr Siartredig yw Baileys and Partners, sydd wedi ei ei reoleiddio gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (SBSS). Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau proffesiynol ym meysydd Tir, Hamdden ac Ynni. Drwy weithio’n agos gyda’n partneriaid, rydym yn darparu pecyn cynhwysfawr o wasanaethau proffesiynol i’n cleientiaid amrywiol. Mae ein hegni proffesiynol ac ein ffordd frwdfrydig o weithio yn golygu y gall eich eiddo berfformio y tu hwnt i’ch disgwyl.

Beth ydyn ni’n ei wneud

landscape

Tir

Rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau y cydbwysedd cywir o uchelgais masnachol mewn ardal wledig. Mae cysylltiadau lleol a dealltwriaeth o gyd-destun yr ardal eich busnes gwledig yn hanfodol yn ein barn ni.

pool

Hamdden

Mae’n gwasanaethau yn niwydiant lletygarwch wedi eu dylunio gyda’ch busnes mewn golwg. Boed yn fuddsoddiad cyntaf neu’n ail-fuddsoddiad mewn cyfleuster sydd gennych eisoes, bydd ein tîm yn sicrhau eich bod yn cael gwerth eich arian.

power

Ynni

Mae gennym gryn arbenigedd ym maes ynni, o fod ynghlwm â sawl prosiect – o’u dechreuad hyd at ddylunio, cynllunio ac adeiladu. Mae gennym brofiad gyda phŵer hydro, ynni llanw, ynni solar, pympiau gwres a storfeydd batri.

Gwasanaethau Allweddol

Gwasanaethau Tir

 • Cyfalaf naturiol a gwasanaethau ecosystem
 • Asesiadau Carbon
 • Enillion (net) bioamrwyiaeth a gwasanaethau cydbwyso
 • Pryniant Gorfodol a Iawndal
 • Prisio
 • Ymgynghori ar gynllunio
 • Landlord a thenant
 • Tyst Arbenigol
 • Datrys Anghydfodau
 • Ymgynghori ar fusnes fferm
 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol
 • Ffermio ar Gytundeb, Ffermio ar y cyd, a mentrau ar y cyd
 • Rheoli Ystad
 • Amrywiaeth
 • Coedwigaeth a Rheoli Hawliau Chwaraeon
 • Ymgynghori ar dir comin
 • Cynlluniau a mapio

Gwasanaethau Hamdden

 • Ymgynghori ar gynllunio
 • Prisio
 • Tyst Arbenigol
 • Landlord a thenant
 • Datrys Anghydfodau
 • Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth (AED)
 • Cynlluniau a mapio
 • Ynni a rheoli cost carbon

Gwasanaethau Ynni

Mae gennym gryn arbenigedd ym maes ynni, o fod ynghlwm â sawl prosiect – o’u dechreuad hyd at ddylunio, cynllunio ac adeiladu. Mae gennym brofiad gyda phŵer hydro, ynni llanw, ynni solar, pympiau gwres a storfeydd batri.

 • Trafodaethau Opsiwn a Phrydles
 • Cytundebau Menter ar y cyd
 • Power purchase negotiations
 • Trafodaethau cytuno Pryniant Pŵer
 • Datrys Anghydfodau
 • Planning and licensing services
 • Gwasanaethau Cynllunio a Thrwyddedu
 • Cynlluniau a mapio
 • Cynlluniau a mapio