Blog

Filters
Reset
Reset

Crossflow Energy: Datrysiad cynaliadwy i’r heriau cysylltedd gwledig

Er yr holl ddatblygiadau technolegol yr ydym wedi’u gweld ers dechrau’r 21ain ganrif, mae rhai cymunedau gwledig anghysbell yng Nghymru yn dal i gael trafferth gyda chyflymder band eang a chysylltedd anghyson. Mae canolfannau trefol fel Caerdydd, Wrecsam ac Abertawe yn mwynhau cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn, yn ogystal â’r rhwydwaith 5G newydd sbon tra bod eu cymheiriaid gwledig yn llai tebygol o wneud hynny. Fodd bynnag, mae Crossflow Energy, mewn partneriaeth â Vodafone, yn anelu at wella cysylltedd digidol mewn cymunedau gwledig yma yng Nghymru a gweddill y DU. Yn y blog hwn, byddwn yn archwilio sut y byddai tyrbinau…
BlogYnniTirHamdden

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

We wish you all a joyous Christmas and all good wishes, health and happiness for the New Year. From the Baileys and Partners Team.
Rydym yn dymuno Nadolig Llawen i chi gyd a phob dymuniad da, iechyd a hapusrwydd ar gyfer y Flwyddyn Newydd. O’r tim yn Baileys and Partners.

Blog

Newsletter

To receive industry news, information regarding local opportunities and Baileys and Partners business developments – sign up here.