Blog

Crossflow Energy: Datrysiad cynaliadwy i’r heriau cysylltedd gwledig

Er yr holl ddatblygiadau technolegol yr ydym wedi’u gweld ers dechrau’r 21ain ganrif, mae rhai cymunedau gwledig anghysbell yng Nghymru yn dal i gael trafferth gyda chyflymder band eang a chysylltedd anghyson. Mae canolfannau trefol fel Caerdydd, Wrecsam ac Abertawe yn mwynhau cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn, yn ogystal â’r rhwydwaith 5G newydd sbon tra bod eu cymheiriaid gwledig yn llai tebygol o wneud hynny. Fodd bynnag, mae Crossflow Energy, mewn partneriaeth â Vodafone, yn anelu at wella cysylltedd digidol mewn cymunedau gwledig yma yng Nghymru a gweddill y DU. Yn y blog hwn, byddwn yn archwilio sut y byddai tyrbinau…
BlogYnniTirHamdden